Bàn làm việc gõ

Bàn làm việc gõ
Kích thước 70cmx1.4m
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.