Bộ Cột 12 Căm Xe 6 Món

Bộ cột 12 căm xe 6 món:
1 băng dài 1,8mx55cm cao 1,2m
2 ghế đơn 55cm x70cm cao 1,2m
1 bàn 1,2mx60cm
1 đôn bàn 44cm x 53cm
1 đôn ghế 44cmx44cm