Bộ cột 12 gõ Rồng Khuỳnh Nghê Đỉnh

Bộ cột 12 gõ Rồng Khuỳnh Nghê Đỉnh 6 món:
2 ghế đơn dài 55cmx80cm, cao 1.31m
1 Băng dài 1,88mx55cm, cao 1.31cm
1 Bàn 1.3mx60cm
1 Đôn bàn 47cmx37cm
1 Đôn ghế 37cmx37cm
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC