Bộ Cột 12 Hương Đá 6 Món

1 Băng dài 4 tựa
2 ghế đơn
1 Bàn
1 Đôn bàn
1 Đôn ghế
Chất gỗ đặc, độ bền cao. Khi dùng lâu hướng đá lê mà càng đẹp, càng có giá trị.