Bộ hương đá cột 12 khuỳnh nghê bảo đỉnh

Bộ bàn ghế vừa cổ, vừa sang nhà nhé mọi người.
Bộ hương đá cột 12 khuỳnh nghê bảo đỉnh:
1 Băng dài 1,9mx65cm cao 1,3m
2 Ghế đơn dài 80cmx65cm cao1,3m
1 Bàn hộp kéo 1,3mx60cm
1 Đôn hộp kéo 46cmx36cm
1 Đôn 37cmx37cm
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.