Bộ trà gõ đỏ

Bàn trà gõ đỏ 100%
1 bàn 78cm
4 ghế ngồi