BỘ TRỐNG GỖ GÕ

Bộ bàn ghế trống được làm bằng gỗ gõ

bao gồm:

1 bàm tròn

4 ghế đơn

2 đôn