Cột 12 gõ đào tay nghê 10 món

Cột 12 gõ đào tay nghê 10 món:
1 Băng dài 2,05mx55cm cao 1,16m
4 Ghế con dài 73cmx55cm cao1,16m
1 Bàn hộp 1,4mx70cm
2 Đôn hộp 63cmx40cm
2 Đôn thường 40cmx40cm
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.