Cột 14 Hương Vân Bát Tiên 6 món

Cột 14 Hương Vân Bát Tiên 6 món:
1 Băng dài 2.1mx65cm cao 1.4m
2 Ghế đơn 87cmx65cm cao 1.4m
1 Bàn dài 1.5mx85cm
1 Đôn bàn 45cmx55cm
1 Đôn ghế 43cmx43m
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.