kệ gõ phòng khách

Mẫu kệ trang trí phòng khách, làm phòng khách sang trọng và hiện đại hơn.
Kệ gỗ gõ phòng khách cao 2.15m rộng 2.2m
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.