Salon cột 14 nghê tay nghê chạm 2 mặt 6 món

Salon cột 14 nghê tay nghê chạm 2 mặt 6 món

Nghê liền nguyên con , mặt ghế 5cm liền nguyên khối.

☘️ 1 Băng cao 1.47m ;dài 2.45m ; rộng 64cm

☘️2 Ghế đơn cao 1.47m ; dài 90 ; rộng 64cm

☘️1 Bàn hộp 1.6m x72cm

☘️1 Đôn hộp kẹp bằn đầu bàn 72cm x55cm

☘️1 Đôn thấp 50cm x 50cm

ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.