Sập gõ chân 16

Sập gõ chân 16
Sập cao 1.27n dài 1.97mx87cm
ĐỒ GỖ ĐẠI THẬT – GIAO HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.